Legenda piktogramů

Nějaký vlastní popis k legendě piktogramů? (Ale není vůbec třeba)

Voština

Voština je lehký výplňový materiál s šestibokou strukturou, která ji zajišťuje výborné pevnostní vlastnosti.

Papírová voština se používá jako základní konstrukční dveřní výplň, a její použití je v našich dveřích omezené, najdete ji pouze u ekonomické řady SABIO.

 

 

Děrovaná DTD

Jedná se o dřevotřísku, která disponuje nízkou měrnou hmotností, této nízké hmotnosti dosahuje díky struktuře hrubší štěpky s menší objemovou hmotností, než je tomu u běžné dřevotřísky a také konstrukčním odlehčením při lisování.(dutiny kruhového průřezu).
Tato dřevotříska se používá jako dveřní výplň, kde klademe vyšší požadavky na pevnost a zvukovou neprůzvučnost než je tomu u voštiny.

 

Plná DTD

Tato dřevotříska se vyznačuje nízkou měrnou hmotností tak jak je tomu u děrované, pouze s tím rozdílem, že tato dřevotříska v sobě nemá odlehčení kruhového průřezu.

Další z možností je použití ve dveřích lněnou odlehčenou desku NATURU.

Tato deska je vyrobena z dřevnatých částí a kořenů rostliny lnu.

Mezi výhody této desky patří její nízká měrná hmotnost , zvuková neprůzvučnost, požární odolnost a ekologická nezávadnost.

Tuto dveřní výplň používáme ve většině našich produktů.

 

Povrch dveří CLP

Středotlaký laminát CPL najdete u naší ekonomické řady SABIO, vyrábí se v imitaci dřevního dekoru a v několika odstínech RAL.


Dveře s tímto povrchem jsou vhodné do pracovního prostředí, do prostorů se zvýšenou zátěží, tento povrch je odolnější na poškrábání než je tomu u dveří s povrchem dýhovaným. S velkou oblibou se užívají kancelářích, obchodech, šatnách, sociálních zařízeních atd.

 

Povrch dveří HPL

Vysokotlaký laminát najdete u naších dveří se zvýšenou odolností DURA, dveře s tímto dveřním pláštěm o tloušťce 0,8 mm EGGER, nebo 1mm MAX mají opravdu ve spojení s plnou dřevotřískou, odolnou ABS hranou a kvalitním kováním vysokou užitnou hodnotu. Tyto dveře můžete použít do těžkého nasazení.

Další z výhod u dveřního povrchu HPL je jeho široká škála designu, jak dřevodekorů, kovolaminátu, odsínu RAL, tak pro náročné i v povrchu euroveneer STONE jedná se o dýhu ze štípaného kamene (břidlice, křemen) nebo lepeného pískovce.

 

Povrch dveří dýha

Přírodní dýha je pro naší firmu stěžejní materiál, jeho široká škála druhů, barevných odstínů, způsobu sesazení a následné kladení na dveře nám umožňuje vyrábět bezpočet typů v jedinečných designech. Tyto dveře a zárubně vyrábíme především z kmenové dýhy, abychom docílili barevné shody u dveří se zárubní jako celku.

Jsme schopni například jeden celý rodinný dům i o několika desítkách dveří vyrobit se stejné dýhy a zaručit i po letech, kdy dýha mění svůj vzhled, stejnobarevnost.

 

Povrch dveří ALPI

Strukturované dýhy CÓRA jsou moderním trendem ve výrobě nejen dveří, ale i moderního nábytku. Tyto dýhy mají jedinečnou estetickou hodnotu a těší se velké oblibě architektů. Dveře vyrobené z této dýhy uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.

Námi vyrobené dveře a zárubně nabízíme v dekorech evropských, amerických a exotických dřevin včetně bambusu. Přehled několika desítek dekorů je k vidění v naší galerii CÓRA.

 

Povrch dveří RAL

Jsou interiéry, do kterých se po stránce estetické nehodí dveře dýhované ani laminátové v dekoru dřeva. V takovýchto případech se uplatní dveře a zárubně v odstínech RAL, NCS, pantone atd. tyto dveře jsou pro zákazníka díky široké škále barevných odstínů vyhledávaným řešením. Tyto dveře mají na rozdíl od konkurečních výrobců všechny hrany opatřeny rádiusem r3mm, na těchto oblých hranách lépe ulpí barva, lépe se udržují a samozřejmě lépe vypadají.

 

Dveře otevíravé

Tyto dveře jsou nejpoužívanější, můžou být falcové nebo bezfalcové osazené do kovové popřípadě dřevěné rámové nebo obložkové zárubně.

 

 

Dveře posuvné

Téměř v každém interiéru je zapotřebí vyrobit dveře posuvné. Dveře posuvné dělíme na jednokřídlové, dvoukřídlé popřípadě vícekřídlé na stěnu nebo do pouzdra.

Dvoukřídlové dveře se můžou otevírat každé samostatně, popřípadě lze provést synchronizaci, poté se při posunutí křídla jednoho automaticky posouvá křídlo druhé – tuto variantu doporučujeme.

U posuvných dveří na stěnu máte k výběru několik posuvných systémů v různých cenových relacích. Tento systém se skládá převážně s vodící kolejnice a dvou kusů pojezdů s kolečky opatřené ložisky. Tato kolejnice je následně zakryta tzv.garnýží.

Ve spodní částí je připevněn vodící trn, který má za úkol držet dveře ve správném směru. Tento systém i systém do pouzdra lze doplnit o pozvolný dotah dveřního křídla při dojezdu.

 

Dveře skládací

K použití dveří skládacích se rozhodujete v případech, kdy je vyloučeno použít pro nedostatek místa dveře otevíravé nebo posuvné.

 

Dveře otočné s polodrážkou

Dveře s polodrážkou jsou nejrozšířenějším typem, tyto dveře vyrábíme ve shodě s českou normou ČSN a jsou určeny jak pro montáž do kovové zárubně tak i do zárubně obložkové popř. dřevěné rámové. Dveře dodáváme standardně se třemi panty v předepsaných roztečích a kvalitním zámkem dle potřeb na klíč, WC, cylindrickou vložku.atd .

 

Dveře otočné bez polodrážky

Dveře bez polodrážky nejsou u nás tak rozšířené jako dveře s polodrážkou. Tyto dveře vyrábíme jak do kovových zárubní tak do dřevěných obložkových popř. rámových.tyto zárubně vyrábíme taky.bezpolodrážkové dveře dodáváme s viditelnými nebo neviditelnými (skrytými) panty tectus se zámky jako u dveří s polodrážkou.

 

Hrana dveří H1

Tato dveřní hrana není oblá, ale pouze s minimálním rámusem. Tento rádius se používá ve většině případů u moderních dveří a je v nabídce jako výchozí.

 

Hrana dveří H2

U dveří s označením H2 je vnější hrana opatřena rámusem, toto zaoblení nabízíme v provedení s povrchem dýha a RAL.

 

Hrana dveří rustikální

U rustikálních dveří jsme schopni na přání zákazníka do vnější hrany vyfrézovat ozdobný tvar, jednodušší tvary lze vylepit dýhou, v případě těch složitějších se hrana musí opatřit nákližkem. U dveří v povrchu RAL toto vyrobit lze.

 

 

Obložková zárubeň ostrá

Tato ostrá hrana se požívá v případě ostrohranných zárubní, kdy je ostrá hrana(bez většího rádiusu) požadavkem zákazníka popřípadě architektem.

Touto ostrou hranou je opatřeno ostění i u laminátových dveří v ekonomické řadě SABIO.

 

Obložková zárubeň oblá

U všech ostatních zárubní vyjma řady SABIO vyrábíme ostění s rádiusem r6mm. Tato oblá hrana, vyráběna na našich postformingových strojích, je maximálně praktická a je méně náchylná k mechanickému oděru.

 

Obložková zárubeň klasik

Tento límec (záklop), nabízíme ke všem modelovým řadám zárubní jako základní, nejrozšířenější tvar – jednoduchý a elegantní.

 

Obložková zárubeň soft

V případě potřeby jsme schopni vyrobit ostění se zaoblením – „mýdlo". K tomuto typu ostění se nejvíce používá záklop soft, popřípadě soft2.

Vzhledem k tomu, že zárubně nepřekupujeme, ale vyrábíme, jsme schopni se zákazníkovi a jeho potřebám přizpůsobit.

 

Obložková zárubeň soft

Tento límec (záklop) má na vnější straně oblou hranu ve tvaru „polomýdla“ nabízíme k zárubním s ostěním soft. Tento límec v kombinaci s bezfalcovými dveřmi a skrytými panty je velice líbivý.

 

 

Obložková zárubeň soft 2

Tento límec (záklop), má průřez tvaru „celomýdla" a dodáváme ho na přání k bezpolodrážkovým dveřím popřípadě dveřím posuvným.

 

Dveře s protipožární odolností
 • slouží k ochraně zdraví osob a majetku. Použití těchto dveří je dáno zákonem a normou ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb
 • norma specifi kuje důležitost, jaká je kladena na technologii výroby a odbornost certifi kované osoby
 • naše výrobky v této kategorii splňují náročné požadavky norem a zákonů. Tuto skutečnost dokládáme certifi kátem a osvědčením o vlastnostech výrobků vystaveným autorizovanou zkušebnou
 • každý jednotlivý výrobek je označen dle Vyhlášky 202/1999Sb. §5 štítkem, který obsahuje všechny potřebné informace o produktu
 • každý jednotlivý výrobek má svoje evidenční číslo a je evidován v patřičné databázi pro provádění kontrol a revizí ve smyslu vyhlášky MV 246/2001 § 6 a 7
 • protipožární uzávěr se posuzuje jako celek a zahrnuje dveře, zárubně i doplňky
 • dveře, které je možno vyrobit v protipožárním provedení, jsou v našem katalogu označeny patřičným piktogramem

ZNAČENÍ V POŽÁRNÍ ZPRÁVĚ:

EI 15,30,45 jsou to výrobky požárně bezpečné
( x..minut )
EW 15,30 jsou to výrobky požárně odolné
C uzávěr opatřen samozavíracím zařízením
S kouřotěsný uzávěr
DP3 dřevěný požární uzávěr
DP1 ocelový požární uzávěr
32,34 dB uzávěr se stanovenou zvukotěsností

 

Dveře bezpečnostní
 • pro zvýšení ochrany bytů před vloupáním máme v nabídce dveře, které vyhověly v náročných zkouškách v rukou odborníků a tyto požadavky splňují
 • tyto dveře byly zkoušeny podle příslušných norem ve zkušebním ústavu TREZORTEST v Praze
 • u námi nabízených bezpečnostních dveří BT2 a BT3 je automaticky splněn požadavek požární odolnosti EI30 DP3. Zvukově izolační vlastnost 34dB dosáhneme při doplnění vhodným těsněním v zárubni a prahu, popřípadě padací lištou
 • dveře jsou atestovány pro otevírání do chráněného prostoru

MOŽNÉ VARIANTY:
dveře se zvýšenou bezpečností (výměna dveřní výplně a kování)
dveře certifi kované třídou bezpečnosti BT2
dveře certifi kované třídou bezpečnosti BT3

BT2 A BT3

 • základní prvek tvoří 3bodový bezpečnostní zámek, zesílené závěsy - doplněné třemi čepy proti vysazení dveří
 • výplň dveří tvoří ocelový prvek, který spolehlivě zabrání jejich překonání páčidlem, sekyrkou nebo podobným nástrojem
 • předpokladem správné funkce bezpečnostních dveří je dobrá ocelová zárubeň, u BT3 je nezbytné užití předepsaného typu

- - -

 

Dveře neprůzvučné
 • jsou vhodné zejména pro hotely, kanceláře, nemocnice, penziony a všude tam, kde je šíření hluku nežádoucí.
 • neprůzvučné dveře vyrábíme dle normy ČSN - 73 0532 pro užití v interiérech a to ve zvukové neprůzvučnosti 34dB
 • mohou se osadit do dřevěné i kovové zárubně, vždy však opatřené těsněním a padacím prahem, popřípadě prahem s těsněním
 • vyrábíme je v provedení protipožárně neprůzvučné, nebo pouze neprůzvučné bez požární odolnosti. Tento údaj je vyznačen na registračním štítku na dveřích
 • dveře jsou zkoušeny v CSI Zlín dle ČSN EN ISO 140-3 č. certifi kátu 1576 / Z / 212 / 2008
 • dveře, které je možno vyrobit v neprůzvučném provedení, jsou v našem katalogu označeny patřičným piktogramem

32dB výběr několika z požadavků normy pro použití dveří se zvukovou neprůzvučností:

pracovny se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem
veřejně používané prostory domu (chodby, terasy)
veřejně užívané prostory (chodby, schodiště)lůžkové pokoje, vyšetřovny atd. v nemocnicíchprůchody, podchody

 

Dveře kouřotěsné
 • mají za úkol zabránit průniku kouře a jsou vyráběny jako požárněkouřotěsné, nebo pouze kouřotěsné. Kromě vysokých nároků na funkčnost musí tyto dveře plnit i funkci estetickou
 • dveře, které je možno vyrobit v kouřotesném provedení, jsou v našem katalogu označeny patřičným piktogramem

 

Skleněná výplň

Široká nabídka skleněných výplní Vám umožní přizpůsobit dveře individuálním potřebám a estetickému cítění.

Pro haly terasy, nebo obývací pokoje si jistě většina vybere klasické čiré sklo, naopak to koupelen a toalet se běžně dává skleněná výplň, která zajistí dostatek soukromí, ale přesto propustí dostatek světla. Nicméně i zde se můžete odlišit a zvolit výplň přesně podle vašich představ, která v důsledku dotvoří jedinečnost Vašeho interiéru.

 

Dveřní kování

Dveře bez kliky nebo madla, to je jako mít auto bez volantu. Ke dveřím vám nabídneme kování od mnoha výrobců od levných až po luxusní a samozřejmě doporučíme ověřené typy, které vám udělají výbornou službu za příznivou cenu.

 

doplňky

Nedílnou součástí dveří jsou také kliky, popřípadě madla, samozavírače, panikové kování, těsnící padací prahy, okopové plechy atd. Při výběru těchto doplňků vám poradíme a samozřejmě k vašim dveřím dodáme.